ul. Czerwonego Krzyża 45, 08-110 Siedlce, telefon: (25) 644 24 13   fax: (25) 644 24 13, wew. 43    e-mail: sekretariat@siedlce-straz.pl

Państwowej Straży Pożarnej 

w Siedlcach

Komenda Miejska
Odprawa szkoleniowa w KM

17 września 2019 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach odbyła się odprawa szkoleniowa dla strażaków pełniących służbę na Stanowisku Kierowania…

Konferencja PWT PL-BY-UA w Łucku

W dniach 8 - 10 września 2019 roku 6-osobowa delegacja z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach, 3-osobowa delegacja z Miasta Siedlce oraz 2-osobowa delegacja…

Przetarg na dostawę agregatu pompowego o wydajności min 5000 l na przyczepie z osprzętem

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Siedlcach ul. Czerwonego Krzyża 45, 08-110 Siedlce ogłasza przetarg nieograniczony poniżej progu 144.000 euro na dostawę agregatu…

X  Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze dla  jednostek OSP powiatu siedleckiego

22 września 2019 roku na stadionie lekkoatletycznym w Siedlcach przy ul. Prusa 6 odbędą się  X Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych…

Szkolenie z pierwszej pomocy

8 września 2019 roku w strażnicy OSP Rudnik Mały zostało przeprowadzane szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. W szkoleniu wzięli udział nie tylko strażacy OSP ale…

Zakończenie szkolenia podstawowego OSP8 września 2019 roku odbył się egzamin końcowy szkolenia podstawowego strażaków - ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych.

Previous Next Play Pause
Odprawa szkoleniowa w KM Odprawa szkoleniowa w KM
Konferencja PWT PL-BY-UA w Łucku Konferencja PWT PL-BY-UA w Łucku
Przetarg na dostawę agregatu pompowego o wydajności min 5000 l na przyczepie z osprzętem Przetarg na dostawę agregatu pompowego o wydajności min 5000 l na przyczepie z osprzętem
X  Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze dla  jednostek OSP powiatu siedleckiego X Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze dla jednostek OSP powiatu siedleckiego
Szkolenie z pierwszej pomocy Szkolenie z pierwszej pomocy
Zakończenie szkolenia podstawowego OSP Zakończenie szkolenia podstawowego OSP
piątek, 13 listopad 2015 10:38

Włączenie OSP Radomyśl i OSP Skórzec do KSRG

Napisane przez 

 

W dniach 10 i 11 listopada 2015r. odbyły się uroczystości związane z włączeniem dwóch jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – Radomyśl i Skórzec - do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Obie uroczystości połączone były z gminny obchodami Święta Niepodległości.

 

Dnia 10.11.2015r. w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Radomyśli odbyło się uroczyste przekazanie decyzji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o włączeniu jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego połączone z obchodami Święta Niepodległości.

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem przez prowadzącego uroczystość dh Artura Remiszewskiego, Prezesa OSP Radomyśl, meldunku Komendantowi Miejskiemu PSP brygadierowi Andrzejowi Celińskiemu o gotowości pododdziałów OSP do uroczystego apelu. Następnie uczestnicy obchodów Święta Niepodległości złożyli wieńce pod Pomnikiem Trzech Krzyży. Po powitaniu gości i przedstawieniu krótkiego rysu historycznego jednostki bryg. Dariusz Wardak uroczyście odczytał decyzję Komendanta Głównego PSP o włączeniu OSP Radomyśl do KSRG. Aktu wręczenia decyzji dokonał Komendant Miejski PSP bryg. Andrzej Celiński w asyście Wiceprezesa ZOW ZOSP RP dh Stefana Todorskiego oraz Wójta Gminy Wiśniew Krzysztofa Kryszczuka, którą przekazali na ręce Naczelnika OSP Radomyśl dh Łukasza Chromińskiego.

W uroczystości udział wzięli m.in. dh Stefan Todorski - Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP, dh Józef Orzełowski – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej OW ZOSP RP w Warszawie, Krzysztof Kryszczuk - Wójt Gminy Wiśniew, przedstawiciele KM PSP w Siedlcach, pododdział OSP Radomyśl, Tomasz Dąbrowski – Przewodniczący Rady Gminy Wiśniew, Józef Jan Romańczuk – Zastępca Wójta Gminy Wiśniew, Antoni Wiszniewski, Elżbieta Wysokińska i Kazimierz Okniński – Radni Gminy Wiśniew, Ewa Wiśniewska – Sekretarz Gminy Wiśniew, ks. Mieczysław Pociejuk – Proboszcz Parafii Radomyśl, sołtysi, prezesi i naczelnicy OSP gminy Wiśniew oraz druhowie jednostek zaprzyjaźnionych, zaproszeni goście, uczestnicy obchodów Święta Niepodległości.

 

OSP Radomyśl
OSP Radomyśl
OSP Radomyśl
OSP Radomyśl
OSP Radomyśl
OSP Radomyśl
OSP Radomyśl
OSP Radomyśl
OSP Radomyśl
OSP Radomyśl
OSP Radomyśl
OSP Radomyśl
OSP Radomyśl
OSP Radomyśl
OSP Radomyśl
OSP Radomyśl
OSP Radomyśl
OSP Radomyśl
OSP Radomyśl
OSP Radomyśl
OSP Radomyśl
OSP Radomyśl
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

Z kolei jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Skórcu decyzję o włączeniu do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego otrzymała dnia 11.11.2015r. Uroczystość odbyła się na placu przy strażnicy OSP Skórzec. Przebieg uroczystości wyglądał następująco: złożenie meldunku Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP brygadierowi Waldemarowi Rostkowi o gotowości pododdziałów OSP do uroczystego apelu, następnie, po powitaniu gości i zaprezentowaniu rysu historycznego jednostki, mł.bryg. Cezary Magdziak uroczyście odczytał decyzję Komendanta Głównego PSP o włączeniu jednostki OSP Skórzec do ksrg. Aktu wręczenia decyzji dokonał Z-ca Komendanta Miejskiego  PSP w Siedlcach  bryg. Waldemar Rostek w asyście Wicestarosty Siedleckiego Pana Michała Oknińskiego oraz Wójta Gminy Skórzec i jednocześnie Prezesa ZOG Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP dh Stanisława Kalińskiego, którą przekazali na ręce Prezesa OSP Skórzec dh Krzysztofa Olszewskiego.

W uroczystości udział wzięli także: Przewodnicząca Rady Gminy, pododdział OSP Skórzec, druhowie z zaprzyjaźnionych jednostek, zaproszeni goście oraz uczestnicy obchodów Święta Niepodległości.

 

OSP Skórzec
OSP Skórzec
OSP Skórzec
OSP Skórzec
OSP Skórzec
OSP Skórzec
OSP Skórzec
OSP Skórzec
OSP Skórzec
OSP Skórzec
OSP Skórzec
OSP Skórzec
OSP Skórzec
OSP Skórzec
OSP Skórzec
OSP Skórzec
OSP Skórzec
OSP Skórzec
OSP Skórzec
OSP Skórzec
OSP Skórzec
OSP Skórzec
OSP Skórzec
OSP Skórzec
OSP Skórzec
OSP Skórzec
OSP Skórzec
OSP Skórzec
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 

Włączenie jednostki OSP do systemu KSRG:

Aby zostać włączoną do systemu ksrg jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej musi spełnić szereg warunków określonych w rozporządzeniu MSW w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do ksrg. W obowiązującym od 15 września 2014 r. stanie prawnym do ksrg mogą być włączane jednostki ochrony przeciwpożarowej (w tym OSP), których siły i środki są przewidziane do użycia w powiatowym lub wojewódzkim planie ratowniczym, które zostały uwzględnione w zbiorczym planie sieci podmiotów systemu oraz spełniają następujące warunki:

1) posiadają:
- co najmniej jeden średni lub ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy,
- co najmniej 12 wyszkolonych ratowników,
- skuteczny system łączności powiadamiania i alarmowania,
- urządzenia łączności w sieci radiowej systemu na potrzeby działań ratowniczych,

2) pozostają w gotowości do podejmowania działań ratowniczych.

Ponadto włączenie jednostki do systemu jest poprzedzone zawarciem porozumienia między właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, tą jednostką a: 1) wójtem gminy, burmistrzem lub prezydentem ‒ w przypadku ochotniczych straży pożarnych, 2) podmiotem tworzącym jednostkę ‒ w przypadku pozostałych jednostek ochrony przeciwpożarowej. Porozumienie to określa prawa i obowiązki stron, na które wyraziły one zgodę.

  Stan na 16.09.2019 Ilość
  Pożarów 500
  Miejscowych zagrożeń 947
 
Alarmów fałszywych
158
  RAZEM 1605

 

Zawody powiatowe OSP:

Ostatnie interwencje

18.09. Kiesielany Kuce, fot. A. Król
18.09. Kiesielany Kuce, fot. A. Król
14.09. Gostchorz, fot. A. Król
14.09. Gostchorz, fot. A. Król
10.09. Tchórzew Plewki, pożar stolarni
10.09. Tchórzew Plewki, pożar stolarni
08.09. Stary Bartków, fot. OSP Hołubla
08.09. Stary Bartków, fot. OSP Hołubla
08.09. Nakory, fot. OSP Suchożebry
08.09. Nakory, fot. OSP Suchożebry
07.09. Siedlce ul. Bema, fot. Tygodnik Siedlecki
07.09. Siedlce ul. Bema, fot. Tygodnik Siedlecki
06.09. Gręzów
06.09. Gręzów
05.09. Kisielany Kuce, fot. J. Mazurek
05.09. Kisielany Kuce, fot. J. Mazurek
03.09. Białki, fot. OSP Wiśniew
03.09. Białki, fot. OSP Wiśniew
Previous Next
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sala edukacyjna "Ognik"

Media społecznościowe

Kampanie społeczne

 

 

 

Nabór do służby i pracy


Kalendarz zmianowy dla JRG

Służba 24/48

 

Licznik odwiedzin

566972
DzisiajDzisiaj145
W tym miesiącuW tym miesiącu6353
Goście online 6