ul. Czerwonego Krzyża 45, 08-110 Siedlce, telefon: (25) 644 24 13   fax: (25) 644 24 13, wew. 43    e-mail: sekretariat@siedlce-straz.pl

Państwowej Straży Pożarnej 

w Siedlcach

Komenda Miejska
Bezpieczne wakacje 2019

24 czerwca 2019 roku w Urzędzie Miasta Siedlce odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Miasta Siedlce.

W dniach 27, 28 i 29 czerwca nad siedleckim Zalewem, w ramach akcji "Bezpieczne Wakacje" odbędą się ćwiczenia z zakresu ratownictwa wodnego z udziałem jednostek PSP i OSP z terenu…

Zakończenie szkolenia podstawowego OSP23 czerwca 2019 roku odbył się egzamin końcowy szkolenia podstawowego strażaków - ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych.

100-lecie powstania Polskiego Czerwonego Krzyża

23 czerwca 2019 roku, z okazji 100. rocznicy powstania Polskiego Czerwonego Krzyża w Polsce,  Oddział Rejonowy PCK w Siedlcach zorganizował XVI Festyn „Krew dla Miasta i Powiatu…

Symulacja wypadku kolejowego

18 czerwca 2019 roku na przejeździe kolejowo-drogowym linii nr 55 Sokołów Podlaski-Siedlce, w miejscowości Strzała, gm. Siedlce, przeprowadzone zostały działania edukacyjne "Bezpieczny…

Ćwiczenia Kompanii Gaśniczej p.k.

AKTUALIZACJA - ZDJĘCIA
14 czerwca 2019 roku na terenie kompleksu leśnego Leśnictwa Suchożebry w Nadleśnictwie Siedlce odbyły się ćwiczenia manewrowe p.k. "Kisielany", z udziałem…

Rocznica wizyty Jana Pawła II w Siedlcach

Dwadzieścia lat temu do Siedlec ciągnęły tłumy. 10 czerwca 1999 roku miasto odwiedził papież Jan Paweł II. W mszy na siedleckich Błoniach uczestniczyło prawie pół miliona…

Previous Next Play Pause
Bezpieczne wakacje 2019 Bezpieczne wakacje 2019
"Bezpieczne Wakacje" nad Zalewem Siedleckim
Zakończenie szkolenia podstawowego OSP Zakończenie szkolenia podstawowego OSP
100-lecie powstania Polskiego Czerwonego Krzyża 100-lecie powstania Polskiego Czerwonego Krzyża
Symulacja wypadku kolejowego Symulacja wypadku kolejowego "Bezpieczny przejazd"
Ćwiczenia Kompanii Gaśniczej p.k. Ćwiczenia Kompanii Gaśniczej p.k. "Kisielany"
Rocznica wizyty Jana Pawła II w Siedlcach Rocznica wizyty Jana Pawła II w Siedlcach
piątek, 13 listopad 2015 10:38

Włączenie OSP Radomyśl i OSP Skórzec do KSRG

Napisane przez 

 

W dniach 10 i 11 listopada 2015r. odbyły się uroczystości związane z włączeniem dwóch jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – Radomyśl i Skórzec - do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Obie uroczystości połączone były z gminny obchodami Święta Niepodległości.

 

Dnia 10.11.2015r. w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Radomyśli odbyło się uroczyste przekazanie decyzji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o włączeniu jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego połączone z obchodami Święta Niepodległości.

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem przez prowadzącego uroczystość dh Artura Remiszewskiego, Prezesa OSP Radomyśl, meldunku Komendantowi Miejskiemu PSP brygadierowi Andrzejowi Celińskiemu o gotowości pododdziałów OSP do uroczystego apelu. Następnie uczestnicy obchodów Święta Niepodległości złożyli wieńce pod Pomnikiem Trzech Krzyży. Po powitaniu gości i przedstawieniu krótkiego rysu historycznego jednostki bryg. Dariusz Wardak uroczyście odczytał decyzję Komendanta Głównego PSP o włączeniu OSP Radomyśl do KSRG. Aktu wręczenia decyzji dokonał Komendant Miejski PSP bryg. Andrzej Celiński w asyście Wiceprezesa ZOW ZOSP RP dh Stefana Todorskiego oraz Wójta Gminy Wiśniew Krzysztofa Kryszczuka, którą przekazali na ręce Naczelnika OSP Radomyśl dh Łukasza Chromińskiego.

W uroczystości udział wzięli m.in. dh Stefan Todorski - Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP, dh Józef Orzełowski – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej OW ZOSP RP w Warszawie, Krzysztof Kryszczuk - Wójt Gminy Wiśniew, przedstawiciele KM PSP w Siedlcach, pododdział OSP Radomyśl, Tomasz Dąbrowski – Przewodniczący Rady Gminy Wiśniew, Józef Jan Romańczuk – Zastępca Wójta Gminy Wiśniew, Antoni Wiszniewski, Elżbieta Wysokińska i Kazimierz Okniński – Radni Gminy Wiśniew, Ewa Wiśniewska – Sekretarz Gminy Wiśniew, ks. Mieczysław Pociejuk – Proboszcz Parafii Radomyśl, sołtysi, prezesi i naczelnicy OSP gminy Wiśniew oraz druhowie jednostek zaprzyjaźnionych, zaproszeni goście, uczestnicy obchodów Święta Niepodległości.

 

OSP Radomyśl
OSP Radomyśl
OSP Radomyśl
OSP Radomyśl
OSP Radomyśl
OSP Radomyśl
OSP Radomyśl
OSP Radomyśl
OSP Radomyśl
OSP Radomyśl
OSP Radomyśl
OSP Radomyśl
OSP Radomyśl
OSP Radomyśl
OSP Radomyśl
OSP Radomyśl
OSP Radomyśl
OSP Radomyśl
OSP Radomyśl
OSP Radomyśl
OSP Radomyśl
OSP Radomyśl
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

Z kolei jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Skórcu decyzję o włączeniu do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego otrzymała dnia 11.11.2015r. Uroczystość odbyła się na placu przy strażnicy OSP Skórzec. Przebieg uroczystości wyglądał następująco: złożenie meldunku Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP brygadierowi Waldemarowi Rostkowi o gotowości pododdziałów OSP do uroczystego apelu, następnie, po powitaniu gości i zaprezentowaniu rysu historycznego jednostki, mł.bryg. Cezary Magdziak uroczyście odczytał decyzję Komendanta Głównego PSP o włączeniu jednostki OSP Skórzec do ksrg. Aktu wręczenia decyzji dokonał Z-ca Komendanta Miejskiego  PSP w Siedlcach  bryg. Waldemar Rostek w asyście Wicestarosty Siedleckiego Pana Michała Oknińskiego oraz Wójta Gminy Skórzec i jednocześnie Prezesa ZOG Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP dh Stanisława Kalińskiego, którą przekazali na ręce Prezesa OSP Skórzec dh Krzysztofa Olszewskiego.

W uroczystości udział wzięli także: Przewodnicząca Rady Gminy, pododdział OSP Skórzec, druhowie z zaprzyjaźnionych jednostek, zaproszeni goście oraz uczestnicy obchodów Święta Niepodległości.

 

OSP Skórzec
OSP Skórzec
OSP Skórzec
OSP Skórzec
OSP Skórzec
OSP Skórzec
OSP Skórzec
OSP Skórzec
OSP Skórzec
OSP Skórzec
OSP Skórzec
OSP Skórzec
OSP Skórzec
OSP Skórzec
OSP Skórzec
OSP Skórzec
OSP Skórzec
OSP Skórzec
OSP Skórzec
OSP Skórzec
OSP Skórzec
OSP Skórzec
OSP Skórzec
OSP Skórzec
OSP Skórzec
OSP Skórzec
OSP Skórzec
OSP Skórzec
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 

Włączenie jednostki OSP do systemu KSRG:

Aby zostać włączoną do systemu ksrg jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej musi spełnić szereg warunków określonych w rozporządzeniu MSW w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do ksrg. W obowiązującym od 15 września 2014 r. stanie prawnym do ksrg mogą być włączane jednostki ochrony przeciwpożarowej (w tym OSP), których siły i środki są przewidziane do użycia w powiatowym lub wojewódzkim planie ratowniczym, które zostały uwzględnione w zbiorczym planie sieci podmiotów systemu oraz spełniają następujące warunki:

1) posiadają:
- co najmniej jeden średni lub ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy,
- co najmniej 12 wyszkolonych ratowników,
- skuteczny system łączności powiadamiania i alarmowania,
- urządzenia łączności w sieci radiowej systemu na potrzeby działań ratowniczych,

2) pozostają w gotowości do podejmowania działań ratowniczych.

Ponadto włączenie jednostki do systemu jest poprzedzone zawarciem porozumienia między właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, tą jednostką a: 1) wójtem gminy, burmistrzem lub prezydentem ‒ w przypadku ochotniczych straży pożarnych, 2) podmiotem tworzącym jednostkę ‒ w przypadku pozostałych jednostek ochrony przeciwpożarowej. Porozumienie to określa prawa i obowiązki stron, na które wyraziły one zgodę.

  Stan na 23.06.2019 Ilość
  Pożarów 338
  Miejscowych zagrożeń 599
 
Alarmów fałszywych
96
  RAZEM 1033

 

Ostatnie interwencje

23.06. Siedlce Zalew, fot. Tygodnik Siedlecki
23.06. Siedlce Zalew, fot. Tygodnik Siedlecki
23.06. Nowe Iganie, fot.  Piotr Księżopolski
23.06. Nowe Iganie, fot. Piotr Księżopolski
22.06. Siedlce ul. Kurpiowska, fot. Janusz Mazurek
22.06. Siedlce ul. Kurpiowska, fot. Janusz Mazurek
19.06. Żdżar, fot. OSP Kotuń
19.06. Żdżar, fot. OSP Kotuń
19.06. Siedlce ul. Floriańska
19.06. Siedlce ul. Floriańska
18.06. Rudnik Duży, fot. OSP Wodynie
18.06. Rudnik Duży, fot. OSP Wodynie
17.06. Siedlce ul. Karowa
17.06. Siedlce ul. Karowa
15.06. Siedlce ul. Kaczorowskiego, fot. Życie Siedleckie
15.06. Siedlce ul. Kaczorowskiego, fot. Życie Siedleckie
10.06. Mogielnica, fot. OSP Korczew
10.06. Mogielnica, fot. OSP Korczew
Previous Next
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sala edukacyjna "Ognik"

Media społecznościowe

Kampanie społeczne

 

 

Nabór do służby i pracy


Kalendarz zmianowy dla JRG

Służba 24/48

 

Licznik odwiedzin

543578
DzisiajDzisiaj181
W tym miesiącuW tym miesiącu8047
Goście online 9