ul. Czerwonego Krzyża 45, 08-110 Siedlce, telefon: (25) 644 24 13   fax: (25) 644 24 13, wew. 43    e-mail: sekretariat@siedlce-straz.pl

                                           

Państwowej Straży Pożarnej 

w Siedlcach

Komenda Miejska
Prelekcja dot. bezpieczeństwa na UPH

W dniach 19 i 20 lutego 2019 roku na Wydziale Humanistycznym siedleckiego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego odbyły się prelekcje dotyczące bezpieczeństwa, podczas których…

Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112

11 lutego w całej Europie obchodzony jest Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112.
Centra Powiadamiania Ratunkowego zaczęły powstawać w Polsce kilka lat temu, a ich zadaniem jest…

Szkolenie z zakresu ratownictwa wodno-lodowego

8 lutego 2019 roku nad siedleckim zalewem odbyło się doskonalenie zawodowe, zgodnie z planem szkolenia siedleckich strażaków, z zakresu ratowania osób tonących po załamaniu tafli…

Uroczyste zakończenie służby bryg. Marka Boruca

31 stycznia 2019 roku w Komendzie Miejskiej PSP w Siedlcach odbyło się uroczyste spotkanie związane z przejściem na zaopatrzenie emerytalne brygadiera Marka Boruca.
Decyzją Komendanta…

Szkolenie z zakresu ratownictwa wodno-lodowego

29 stycznia 2019 roku nad zalewem w miejscowości Rówce (gm. Zbuczyn) odbyło się doskonalenie zawodowe, zgodnie z planem szkolenia siedleckich strażaków, z zakresu ratowania osób…

Szkolenie z zakresu ratownictwa wodno-lodowego

25 stycznia 2019 roku nad siedleckim zalewem odbyło się doskonalenie zawodowe, zgodnie z planem szkolenia siedleckich strażaków, z zakresu ratowania osób tonących po załamaniu…

Spotkanie Komendanta z przedstawicielami OSP

W dniach 23 i 25 stycznia 2018 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach odbyły się spotkania z przedstawicielami Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu…

Previous Next Play Pause
Prelekcja dot. bezpieczeństwa na UPH Prelekcja dot. bezpieczeństwa na UPH
Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112 Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112
Szkolenie z zakresu ratownictwa wodno-lodowego Szkolenie z zakresu ratownictwa wodno-lodowego
Uroczyste zakończenie służby bryg. Marka Boruca Uroczyste zakończenie służby bryg. Marka Boruca
Szkolenie z zakresu ratownictwa wodno-lodowego Szkolenie z zakresu ratownictwa wodno-lodowego
Szkolenie z zakresu ratownictwa wodno-lodowego Szkolenie z zakresu ratownictwa wodno-lodowego
Spotkanie Komendanta z przedstawicielami OSP Spotkanie Komendanta z przedstawicielami OSP
poniedziałek, 15 styczeń 2018 11:49

Wybrane zdarzenia 8-14.01.2018 r.

Napisane przez 

W ubiegłym tygodniu, tj. w dniach 8 - 14 stycznia 2018 roku siedleccy strażacy interweniowali 25 razy, w tym do:

- 6 pożarów,

- 14 miejscowych zagrożeń,

- 5 zdarzeń okazało się alarmem fałszywym.

Aż 3 zdarzenia dotyczyły zatruć tlenkiem węgla.

11.01.2018 r.  w miejscowości Gręzów (gm. Kotuń) doszło do zderzenia dwóch samochodów.

Po przyjechaniu na miejsce zdarzenie i przeprowadzeniu rozpoznania stwierdzono, że dwa pojazdy zderzyły się ze sobą czołowo. Pojazd ciężarowy znajdował się poza pasem drogowym w przydrożnym rowie melioracyjnym, po przeciwległej stronie w rowie melioracyjnym znajdował się pojazd osobowy - obydwa pojazdy znajdowały się poza pasem drogowym. Komora silnika pojazdu osobowego objęta była pożarem. W chwili przybycia strażaków z JRG nr 1  zastęp OSP Kotuń podawał jeden prąd wody w natarciu w celu ugaszenia oraz wystudzenia komory silnika. Osoby poszkodowane były pod nadzorem zespołu ratownictwa medycznego. Zamknięto ruch w obydwu kierunkach - ze względu na wycieki substancji ropopochodnych, które zostały zsorbowane oraz fragmenty karoserii porozrzucane na obydwu pasach - zadysponowano zarządcę drogi w celu uprzątnięcia terenu prowadzonych działań. Po zakończeniu działań zastępy wróciły do jednostki.

 

10.01.2018 r.  miało miejsce zdarzenie związane z wyciekiem nieznanej substancji do kanału deszczowego w pobliżu rzeki Muchawka i Zalewu Siedleckiego.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów PSP oraz przeprowadzeniu rozpoznania stwierdzono:

  • przy wylocie z kanału deszczowego do rzeki Muchawki stwierdzono obecność substancji o jasnozielonym zabarwieniu,
  • na podstawie obserwacji udało się określić, że jest ona cięższa od wody przez co rozpościerała się w pobliżu dna na powierzchni około 20 m2,
  • tempo propagacji w kierunku rzeki jest znikome.

Działania straży polegały na :

  • zadysponowaniu dodatkowych służb tj. przedstawicieli PWiK, zarządzania kryzysowego miasta Siedlce, WIOŚ,
  • wysłaniu ratownika w woderach celem pobrania próbki substancji do rozpoznania jej właściwości fizykochemicznych.

Pojawiające się trudności z pobraniem substancji związane z jej zaleganiem na dnie spowodowały konieczność zmodyfikowania zamiaru taktycznego. Sprawiono zestaw pompowy z pompą membranową. Dzięki temu bez nadmiernego mieszania wody udało się pobrać próbki. Sprawdzenie odczynu pH dało wynik 7 - obojętny. Wykluczono także zawartość węglowodorów.

Na miejsce przybył kierownik działu kanalizacji PWiK Siedlce wraz z pracownikami laboratorium. Pobrali oni szereg próbek do analizy.

Aby zlokalizować miejsce wycieku sprawdzono kolejne wejścia pod włazami rewizyjnymi, prowadzące wzdłuż kanału deszczowego. Miejsce zdarzenia przekazano przedstawicielowi PWiK i zakończono działania. Zastępy wróciły do jednostki. W działaniach ratowniczych brały udział: 3 zastępy PSP – 7 strażaków.

 

13.01.2018 r. w Siedlcach na ulicy Klonowej doszło do pożaru samochodu osobowego.

Po dojeździe na miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania ustalono, że pożarem objęta jest komora silnika samochodu osobowego. Płomienie obejmowały znajdujący się obok żywopłot. Samochód znajdował się na podjeździe do garażu, w odległości ok. 1 m od ściany domu jednorodzinnego. Na miejscu obecni byli mieszkańcy domu, którzy podjęli próbę gaszenia samochodu przy pomocy węża ogrodowego. Ponadto ustalono, że pojazd wyposażony jest w instalację zasilania LPG.

Działania strażaków polegały na: zabezpieczeniu miejsca zdarzenia poprzez odsunięcie od pojazdu gaszących go mieszkańców domu, podaniu prądu piany w natarciu na komorę silnika pojazdu oraz do wnętrza samochodu. Pożar ugaszono, pogorzelisko przelano prądem wody. Na tym działania zakończono, zastęp powrócił do koszar. W działaniach ratowniczych brał udział: 1 zastęp PSP – 6 strażaków.

 

W minionym tygodniu na terenie miasta Siedlce zanotowano również trzy zdarzenia związane z nieszczelnością przewodów kominowych / instalacji dymnej oraz związanych z tym zatruć tlenkiem węgla:

11 stycznia w wielorodzinnym budynku mieszkaniowym stwierdzono nieszczelność instalacji dymnej – przybyły na miejsce zastęp PSP stwierdził, że w mieszkaniu na I. piętrze, domowy czujnik CO wskazywał 45 ppm i sygnalizował alarm. Mieszkanie było delikatnie zadymione. Mieszkanie właścicielka ogrzewała elektrycznie. Mieszkańcy z parteru ogrzewali mieszkanie piecem centralnego ogrzewania na paliwo stałe.

Zabezpieczono teren działań. Przeprowadzono pomiary CO miernikiem – wynik pomiaru wynosił 38 ppm. Ze względu na zabudowane ściany z kominami w kuchni i łazience nie można było ocenić stanu technicznego kominów. Przewietrzono mieszkanie przez otwarcie drzwi i okien. Na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych podjęto decyzję o zakazie użytkowania mieszkania do czasu oceny szczelności kominów przez kominiarza. Powiadomiono Zarządzanie Kryzysowe Miasta o sytuacji. Na miejscu zdarzenia pozostał patrol Policji. Na tym działania zakończono.

 

13 stycznia w Siedlcach straż pożarna została wezwana do kolejnego zdarzenia związanego z zatruciem tlenkiem węgla. Na miejscu zdarzenia stwierdzono obecność zespołu PRM, który udzielał pomocy medycznej osobie poszkodowanej oraz dokonywał badania innych członków rodziny: czterech osób, w tym dwójki dzieci. Działania straży polegały na dokonaniu pomiarów stężenia CO w mieszkaniu przy pomocy miernika wielogazowego oraz dokonaniu przewietrzenia pomieszczeń. W wyniku badań zespół PRM podjął decyzję o zabraniu na obserwację oraz dodatkowe badania mieszkańców do szpitala. Na podstawie wskazań pomiarowych podjęto decyzję o zakazie użytkowania mieszkania do czasu oceny szczelności przewodów kominowych przez kominiarza. Na miejscu pozostał patrol Policji. Na tym działania zakończono.

 

13 stycznia miało miejsce również podobne wezwanie. Po przybyciu na miejscu zdarzenia stwierdzono, że obecny na miejscu zespół PRM ewakuował do karetki przytomną osobę kontaktową z bólem głowy. Lekarz poinformował o podejrzeniu zatrucia tlenkiem węgla. Dokonano pomiarów we wszystkich pomieszczeniach miernikiem wielogazowym, gdzie stwierdzono znikome ilości CO, tj. około 10 ppm. Mieszkanie wietrzone przed przybyciem zastępów. Dodatkowo przewietrzano dom jednorodzinny przy pomocy wentylatora osiowego w celu wymiany powietrza w całej kubaturze obiektu. Po tych czynnościach nie stwierdzono obecności tlenku węgla. Polecono właścicielowi dokonać przeglądu wentylacji oraz urządzeń grzewczych: pieca gazowego w łazience, pieca węglowego w piwnicy, kanałów wentylacyjnych, kanałów spalinowych. Dodatkowo zakazano używać powyższych urządzeń do czasu zbadania wentylacji przez osobę uprawnioną, tj. kominiarza. Wszystkie czynności nakazano protokolarnie. Na tym działania zakończono.

 

Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem,
umiera ponad sto osób a blisko dwa tysiące ulega podtruciu.

CZAD I OGIEŃ - OBUDŹ CZUJNOŚĆ !

 

  Stan na 10.02.2019 Ilość
  Pożarów 25
  Miejscowych zagrożeń 77
  Alarmów fałszywych 15
  RAZEM 117

 

Ostatnie interwencje

21.02. Pruszyn, fot. pyt, Tygodnik Siedlecki
21.02. Pruszyn, fot. pyt, Tygodnik Siedlecki
19.02. Wólka Kamienna, fot. A Król
19.02. Wólka Kamienna, fot. A Król
01.02. Suchożebry-Krynica, fot. OSP Suchożebry
01.02. Suchożebry-Krynica, fot. OSP Suchożebry
01.02. Stare Okniny, fot. OSP Radomyśl
01.02. Stare Okniny, fot. OSP Radomyśl
29.01. Karcze, fot. OSP Dziewule
29.01. Karcze, fot. OSP Dziewule
31.01. Golice, fot. OSP Pruszynek
31.01. Golice, fot. OSP Pruszynek
25.01. Dąbrówka Ług, fot. OSP Dąbrówka Ług
25.01. Dąbrówka Ług, fot. OSP Dąbrówka Ług
25.01. Smolanka, fot. OSP Dziewule
25.01. Smolanka, fot. OSP Dziewule
24.01. Siedlce ul. Brzeska, fot. A. Król
24.01. Siedlce ul. Brzeska, fot. A. Król
Previous Next
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sala edukacyjna "Ognik"

Kampanie społeczne

 

 

Nabór do służby i pracy


Kalendarz zmianowy dla JRG

Służba 24/48

 

Licznik odwiedzin

503398
DzisiajDzisiaj24
W tym miesiącuW tym miesiącu7335
Goście online 4