ul. Czerwonego Krzyża 45, 08-110 Siedlce, telefon: (25) 644 24 13   fax: (25) 644 24 13, wew. 43    e-mail: sekretariat@siedlce-straz.pl

                                           

Państwowej Straży Pożarnej 

w Siedlcach

Komenda Miejska
Prelekcja dot. bezpieczeństwa na UPH

W dniach 19 i 20 lutego 2019 roku na Wydziale Humanistycznym siedleckiego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego odbyły się prelekcje dotyczące bezpieczeństwa, podczas których…

Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112

11 lutego w całej Europie obchodzony jest Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112.
Centra Powiadamiania Ratunkowego zaczęły powstawać w Polsce kilka lat temu, a ich zadaniem jest…

Szkolenie z zakresu ratownictwa wodno-lodowego

8 lutego 2019 roku nad siedleckim zalewem odbyło się doskonalenie zawodowe, zgodnie z planem szkolenia siedleckich strażaków, z zakresu ratowania osób tonących po załamaniu tafli…

Uroczyste zakończenie służby bryg. Marka Boruca

31 stycznia 2019 roku w Komendzie Miejskiej PSP w Siedlcach odbyło się uroczyste spotkanie związane z przejściem na zaopatrzenie emerytalne brygadiera Marka Boruca.
Decyzją Komendanta…

Szkolenie z zakresu ratownictwa wodno-lodowego

29 stycznia 2019 roku nad zalewem w miejscowości Rówce (gm. Zbuczyn) odbyło się doskonalenie zawodowe, zgodnie z planem szkolenia siedleckich strażaków, z zakresu ratowania osób…

Szkolenie z zakresu ratownictwa wodno-lodowego

25 stycznia 2019 roku nad siedleckim zalewem odbyło się doskonalenie zawodowe, zgodnie z planem szkolenia siedleckich strażaków, z zakresu ratowania osób tonących po załamaniu…

Spotkanie Komendanta z przedstawicielami OSP

W dniach 23 i 25 stycznia 2018 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach odbyły się spotkania z przedstawicielami Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu…

Previous Next Play Pause
Prelekcja dot. bezpieczeństwa na UPH Prelekcja dot. bezpieczeństwa na UPH
Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112 Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112
Szkolenie z zakresu ratownictwa wodno-lodowego Szkolenie z zakresu ratownictwa wodno-lodowego
Uroczyste zakończenie służby bryg. Marka Boruca Uroczyste zakończenie służby bryg. Marka Boruca
Szkolenie z zakresu ratownictwa wodno-lodowego Szkolenie z zakresu ratownictwa wodno-lodowego
Szkolenie z zakresu ratownictwa wodno-lodowego Szkolenie z zakresu ratownictwa wodno-lodowego
Spotkanie Komendanta z przedstawicielami OSP Spotkanie Komendanta z przedstawicielami OSP
poniedziałek, 29 styczeń 2018 09:18

Dotacje dla OSP

Napisane przez 

 

W związku z wejściem w życie z dniem 5 lipca 2017 roku ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej i rozporządzenia MSWiA w sprawie rozdziału środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej zmieniono sposób rozdziału środków finansowych przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń uzyskanych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia dla jednostek ochrony przeciwpożarowej.

W związku z wejściem w życie z dniem 5 lipca 2017 roku:

 • ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1169),
 • rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie rozdziału środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1317),

zmieniono sposób rozdziału środków finansowych przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń uzyskanych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia dla jednostek ochrony przeciwpożarowej w następujący sposób:

 • 50 % - ochotniczym strażom pożarnym,
 • 50 % - jednostkom ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1-5 i 8 ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 736 i 1169) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej jest jedynym dysponentem środków finansowych przekazanych przez zakłady ubezpieczeń. Niepodważalnym jest fakt, iż od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 4 lipca 2017 r. firmy ubezpieczeniowe przekazały Zarządowi Głównemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej środki finansowe w wysokości 17.686.915,42 złotych, stanowiące 85% środków przeznaczonych dla ochotniczych straży pożarnych.

 

Dotacja dla jednostek OSP będących w KSRG

 

 

 

 

Rok

Wydatki bieżące

Wydatki inwestycyjne

Razem

Środki w skali kraju

% udział środków dla województwa mazowieckiego

Liczba dotacji
na zakup samochodów

2015

3 783 199

5 668 161

9 451 360

73 000 000

12,95 %

32

2016

3 442 950

6 102 195

9 545 145

73 000 000

13,08 %

39

w tym 7
ze środków dotacji MSWiA

2017

3 444 000

7 445 000

10 889 000

81 110 000

13,42 %

51

 

Dotacja MSWiA dla jednostek OSP spoza KSRG

 

 

 

 

Rok

Wydatki bieżące

Wydatki inwestycyjne

Razem

Środki w skali kraju

% udział środków dla województwa mazowieckiego

Liczba dotacji na zakup samochodów

2016

2 269 000

1 701 000

3 970 000

36 000 000

11,03 %

0

2017

2 204 192

2 567 000

4 771 192

41 000 000

11,64 %

7

 

Środki z firm ubezpieczeniowych (Ustawa o ochronie przeciwpożarowej art. 38)

Do 20 czerwca 2017

ZMIANA 20 czerwca 2017

Art. 38. 1. Zakłady ubezpieczeń są obowiązane przekazywać 10% sumy wpływów uzyskanych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia na określone cele ochrony przeciwpożarowej.

 

1a. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej i Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP otrzymują po 50 % kwoty, o której mowa w ust. 1.

 

Art. 38. 1. Zakłady ubezpieczeń są obowiązane przekazywać Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej 10% sumy wpływów uzyskanych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia
na uzasadnione potrzeby jednostek ochrony przeciwpożarowej,
w szczególności na zapewnienie gotowości bojowej tych jednostek, budowę i modernizację obiektów strażnic, badania naukowe
i działalność racjonalizatorską w zakresie bezpieczeństwa pożarowego
i przeciwdziałania innym zagrożeniom, a także propagowanie bezpieczeństwa pożarowego.

 

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, Komendant Główny PSP przekazuje w wysokości:

1) 50 % - ochotniczym strażom pożarnym,

2) 50 % - jednostkom ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1-5 i 8.

 

W ramach dotacji w 2017 roku jednostki OSP z powiatu siedleckiego doposażone zostały m. in. w następujący sprzęt ratowniczy:

 

Dotacja "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego" (jednostki OSP z KSRG).

W 2017 roku 21 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego otrzymało dotację w wysokości 571 975 zł.

Wydatki inwestycyjne - 424 401 zł.

 • Dofinansowanie do zakupu 4 samochodów ratowniczo - gaśniczych w wysokości 350 000 zł - OSP Przywory Duże (100 000 zł), OSP Mokobody (50 000 zł), OSP Pruszyn (50 000 zł), OSP Dziewule (150 000 zł).
 • Dofinansowanie do zakupu motopompy pożarniczej w wysokości 18 998 zł - OSP Wielgorz oraz do zakupu wentylatora osiowego w wysokości 5 403 zł - OSP Hołubla.

Wydatki bieżące - 147 574 zł.

 • Remonty remiz otrzymało 8 jednostek OSP na kwotę 95 590 zł - OSP Przywory Duże (20 000 zł), OSP Kotuń (25 000 zł), OSP Wielgorz (20 000 zł), OSP Hołubla (6 000 zł), OSP Nowe Opole (4 000 zł), OSP Podnieśno (5 000 zł), OSP Skórzec (10 000 zł), OSP Wodynie (5 590 zł).
 • Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej otrzymało 5 jednostek OSP na kwotę 7 467 zł - OSP Kotuń (1 998 zł), OSP Przesmyki (1 355 zł), OSP Dąbrówka Ług (2 649 zł), OSP Wodynie (325 zł), OSP Korczew (1 140 zł).
 • Sprzęt informatyczny i łączności otrzymały 2 jednostki OSP na kwotę 2 101 zł - OSP Nowe Opole (1 000 zł), OSP Radomyśl (1 101 zł).
 • Wyposażenie osobiste i ochronne strażaków otrzymało 15 jednostek OSP na kwotę 42 416 zł - OSP Mokobody (3 200 zł), OSP Czarnoty (3 200 zł), OSP Hołubla (5 190 zł), OSP Przesmyki (2 038 zł), OSP Pruszyn (3 400 zł), OSP Pruszynek (3 200 zł), OSP Suchożebry (3 200 zł), OSP Skórzec (1 500 zł), OSP Dąbrówka Ług (780 zł), OSP Radomyśl (4 308 zł), OSP Dziewule (2 000 zł), OSP Krzesk-Królowa Niwa (3 200 zł), OSP Zbuczyn (3 200 zł), OSP Korczew (1 000 zł), OSP Wiśniew (3 000 zł).

 

Dotacja ”Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo - gaśniczych"
(jednostki OSP spoza KSRG).

W 2017 roku 23 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego otrzymało dotację w wysokości 76 409 zł.

Wydatki inwestycyjne - 8 172 zł.

 • Dofinansowano zakup dwóch pomp do wody zanieczyszczonej dla OSP Oleśnica (4 431 zł) i OSP Rudnik Mały (3 741 zł).

 Wydatki bieżące - 68 237 zł.

 • Sprzęt uzbrojenia  i techniki specjalnej otrzymało 16 jednostek OSP na kwotę 23 497 zł - OSP Broszków (1 600 zł), OSP Sosnowe (1 600 zł), OSP Żeliszew (1 600 zł), OSP Wólka Proszewska (1 860 zł), OSP Ziomaki (80 zł) OSP Niwiski (490 zł), OSP Śmiary (1 600 zł), OSP Osiny Dolne (720 zł), OSP Mordy (2 800 zł), OSP Czołomyje (3 070 zł), OSP Trzciniec (300 zł), OSP Ozorów (1 265 zł), OSP Rudnik Mały (2 000 zł), OSP Polaki (2 500 zł), OSP Czerniejew (1 712 zł), OSP Olszyc Szlachecki (300 zł).
 • Sprzęt informatyczny i łączności otrzymało 5 jednostek OSP na kwotę 11 789 zł - OSP Mordy (2 200 zł), OSP Czepielin (6 707 zł), OSP Oleśnica (1 172 zł), OSP Czerniejew (590 zł), OSP Olszyc Szlachecki (1 120 zł).
 • Wyposażenie osobiste i ochronne strażaków otrzymało 15 jednostek OSP na kwotę 25 901 zł - OSP Sosnowe (904 zł), OSP Ziomaki (1 500 zł), OSP Niwiski (3 500 zł), OSP Kisielany Żmichy (2 000 zł), OSP Osiny Dolne (1 000 zł), OSP Mordy (1 780 zł), OSP Czołomyje (571 zł), OSP Trzciniec (1 585 zł), OSP Ozorów (561 zł), OSP Śmiary (2 000 zł), OSP Stare Okniny (2 000 zł), OSP Gostchorz (1 500 zł), OSP Czerniejew (3 000 zł), OSP Dąbrówka Stany (3 000 zł), OSP Olszyc Szlachecki (1 000 zł).
 • Środki gaśnicze, sorbenty, neutralizatory i dyspergenty otrzymały 3 jednostki OSP na kwotę 3 525 zł - OSP Niwiski (1 845 zł), OSP Rudnik Mały (1 140 zł), OSP Mordy (540 zł).

 

  Stan na 10.02.2019 Ilość
  Pożarów 25
  Miejscowych zagrożeń 77
  Alarmów fałszywych 15
  RAZEM 117

 

Ostatnie interwencje

21.02. Pruszyn, fot. pyt, Tygodnik Siedlecki
21.02. Pruszyn, fot. pyt, Tygodnik Siedlecki
19.02. Wólka Kamienna, fot. A Król
19.02. Wólka Kamienna, fot. A Król
01.02. Suchożebry-Krynica, fot. OSP Suchożebry
01.02. Suchożebry-Krynica, fot. OSP Suchożebry
01.02. Stare Okniny, fot. OSP Radomyśl
01.02. Stare Okniny, fot. OSP Radomyśl
29.01. Karcze, fot. OSP Dziewule
29.01. Karcze, fot. OSP Dziewule
31.01. Golice, fot. OSP Pruszynek
31.01. Golice, fot. OSP Pruszynek
25.01. Dąbrówka Ług, fot. OSP Dąbrówka Ług
25.01. Dąbrówka Ług, fot. OSP Dąbrówka Ług
25.01. Smolanka, fot. OSP Dziewule
25.01. Smolanka, fot. OSP Dziewule
24.01. Siedlce ul. Brzeska, fot. A. Król
24.01. Siedlce ul. Brzeska, fot. A. Król
Previous Next
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sala edukacyjna "Ognik"

Kampanie społeczne

 

 

Nabór do służby i pracy


Kalendarz zmianowy dla JRG

Służba 24/48

 

Licznik odwiedzin

503674
DzisiajDzisiaj300
W tym miesiącuW tym miesiącu7611
Goście online 23