ul. Czerwonego Krzyża 45, 08-110 Siedlce, telefon: (25) 644 24 13   fax: (25) 644 24 13, wew. 43    e-mail: sekretariat@siedlce-straz.pl

                                           

Państwowej Straży Pożarnej 

w Siedlcach

Komenda Miejska
KM PSP w Siedlcach poszukuje kandydatów do służby !


 
 
Nabór skierowany jest szczególnie do absolwentów uczelni wyższych o specjalizacji chemia, biologia lub fizyka.
Chęć uczestnictwa w naborze należy zgłosić (w postaci…

Ćwiczenia w Wyższym Seminarium Duchownym

21 lutego 2018 roku na terenie Wyższego Seminarium Duchownego w Nowym Opolu odbyły się ćwiczenia z zakresu organizacji prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej podczas pożaru wewnętrznego…

Eliminacje powiatowe do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Informujemy, iż  14 marca 2018 roku Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Siedlcach we współpracy z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej…

Wybrane zdarzenia - pożar domu w m. Stok Ruski

14 lutego 2018 roku około godziny 20:00 doszło do pożaru domu drewnianego w miejscowości Stok Ruski (gm. Mordy).
Po przybyciu na miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania…

Wybrane zdarzenia 5-11.02.2018

W ubiegłym tygodniu, tj. w dniach 5 - 11 lutego 2018 roku siedleccy strażacy wzywani byli 16 razy do zdarzeń, w tym do:
- 5 pożarów,
- 8 miejscowych zagrożeń,
- natomiast…

akcja


Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Joachim Brudziński objął patronatem akcję pt. „spoKREWnieni służbą”, która ma na celu oddanie hołdu Żołnierzom Wyklętym…

Previous Next Play Pause
KM PSP w Siedlcach poszukuje kandydatów do służby ! KM PSP w Siedlcach poszukuje kandydatów do służby !
Ćwiczenia w Wyższym Seminarium Duchownym Ćwiczenia w Wyższym Seminarium Duchownym
Eliminacje powiatowe do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Eliminacje powiatowe do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
Wybrane zdarzenia - pożar domu w m. Stok Ruski Wybrane zdarzenia - pożar domu w m. Stok Ruski
Wybrane zdarzenia 5-11.02.2018 Wybrane zdarzenia 5-11.02.2018
akcja akcja "spoKREWnieni służbą"
poniedziałek, 29 styczeń 2018 09:18

Dotacje dla OSP

Napisane przez 

 

W związku z wejściem w życie z dniem 5 lipca 2017 roku ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej i rozporządzenia MSWiA w sprawie rozdziału środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej zmieniono sposób rozdziału środków finansowych przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń uzyskanych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia dla jednostek ochrony przeciwpożarowej.

W związku z wejściem w życie z dniem 5 lipca 2017 roku:

 • ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1169),
 • rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie rozdziału środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1317),

zmieniono sposób rozdziału środków finansowych przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń uzyskanych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia dla jednostek ochrony przeciwpożarowej w następujący sposób:

 • 50 % - ochotniczym strażom pożarnym,
 • 50 % - jednostkom ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1-5 i 8 ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 736 i 1169) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej jest jedynym dysponentem środków finansowych przekazanych przez zakłady ubezpieczeń. Niepodważalnym jest fakt, iż od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 4 lipca 2017 r. firmy ubezpieczeniowe przekazały Zarządowi Głównemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej środki finansowe w wysokości 17.686.915,42 złotych, stanowiące 85% środków przeznaczonych dla ochotniczych straży pożarnych.

 

Dotacja dla jednostek OSP będących w KSRG

 

 

 

 

Rok

Wydatki bieżące

Wydatki inwestycyjne

Razem

Środki w skali kraju

% udział środków dla województwa mazowieckiego

Liczba dotacji
na zakup samochodów

2015

3 783 199

5 668 161

9 451 360

73 000 000

12,95 %

32

2016

3 442 950

6 102 195

9 545 145

73 000 000

13,08 %

39

w tym 7
ze środków dotacji MSWiA

2017

3 444 000

7 445 000

10 889 000

81 110 000

13,42 %

51

 

Dotacja MSWiA dla jednostek OSP spoza KSRG

 

 

 

 

Rok

Wydatki bieżące

Wydatki inwestycyjne

Razem

Środki w skali kraju

% udział środków dla województwa mazowieckiego

Liczba dotacji na zakup samochodów

2016

2 269 000

1 701 000

3 970 000

36 000 000

11,03 %

0

2017

2 204 192

2 567 000

4 771 192

41 000 000

11,64 %

7

 

Środki z firm ubezpieczeniowych (Ustawa o ochronie przeciwpożarowej art. 38)

Do 20 czerwca 2017

ZMIANA 20 czerwca 2017

Art. 38. 1. Zakłady ubezpieczeń są obowiązane przekazywać 10% sumy wpływów uzyskanych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia na określone cele ochrony przeciwpożarowej.

 

1a. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej i Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP otrzymują po 50 % kwoty, o której mowa w ust. 1.

 

Art. 38. 1. Zakłady ubezpieczeń są obowiązane przekazywać Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej 10% sumy wpływów uzyskanych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia
na uzasadnione potrzeby jednostek ochrony przeciwpożarowej,
w szczególności na zapewnienie gotowości bojowej tych jednostek, budowę i modernizację obiektów strażnic, badania naukowe
i działalność racjonalizatorską w zakresie bezpieczeństwa pożarowego
i przeciwdziałania innym zagrożeniom, a także propagowanie bezpieczeństwa pożarowego.

 

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, Komendant Główny PSP przekazuje w wysokości:

1) 50 % - ochotniczym strażom pożarnym,

2) 50 % - jednostkom ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1-5 i 8.

 

W ramach dotacji w 2017 roku jednostki OSP z powiatu siedleckiego doposażone zostały m. in. w następujący sprzęt ratowniczy:

 

Dotacja "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego" (jednostki OSP z KSRG).

W 2017 roku 21 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego otrzymało dotację w wysokości 571 975 zł.

Wydatki inwestycyjne - 424 401 zł.

 • Dofinansowanie do zakupu 4 samochodów ratowniczo - gaśniczych w wysokości 350 000 zł - OSP Przywory Duże (100 000 zł), OSP Mokobody (50 000 zł), OSP Pruszyn (50 000 zł), OSP Dziewule (150 000 zł).
 • Dofinansowanie do zakupu motopompy pożarniczej w wysokości 18 998 zł - OSP Wielgorz oraz do zakupu wentylatora osiowego w wysokości 5 403 zł - OSP Hołubla.

Wydatki bieżące - 147 574 zł.

 • Remonty remiz otrzymało 8 jednostek OSP na kwotę 95 590 zł - OSP Przywory Duże (20 000 zł), OSP Kotuń (25 000 zł), OSP Wielgorz (20 000 zł), OSP Hołubla (6 000 zł), OSP Nowe Opole (4 000 zł), OSP Podnieśno (5 000 zł), OSP Skórzec (10 000 zł), OSP Wodynie (5 590 zł).
 • Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej otrzymało 5 jednostek OSP na kwotę 7 467 zł - OSP Kotuń (1 998 zł), OSP Przesmyki (1 355 zł), OSP Dąbrówka Ług (2 649 zł), OSP Wodynie (325 zł), OSP Korczew (1 140 zł).
 • Sprzęt informatyczny i łączności otrzymały 2 jednostki OSP na kwotę 2 101 zł - OSP Nowe Opole (1 000 zł), OSP Radomyśl (1 101 zł).
 • Wyposażenie osobiste i ochronne strażaków otrzymało 15 jednostek OSP na kwotę 42 416 zł - OSP Mokobody (3 200 zł), OSP Czarnoty (3 200 zł), OSP Hołubla (5 190 zł), OSP Przesmyki (2 038 zł), OSP Pruszyn (3 400 zł), OSP Pruszynek (3 200 zł), OSP Suchożebry (3 200 zł), OSP Skórzec (1 500 zł), OSP Dąbrówka Ług (780 zł), OSP Radomyśl (4 308 zł), OSP Dziewule (2 000 zł), OSP Krzesk-Królowa Niwa (3 200 zł), OSP Zbuczyn (3 200 zł), OSP Korczew (1 000 zł), OSP Wiśniew (3 000 zł).

 

Dotacja ”Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo - gaśniczych"
(jednostki OSP spoza KSRG).

W 2017 roku 23 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego otrzymało dotację w wysokości 76 409 zł.

Wydatki inwestycyjne - 8 172 zł.

 • Dofinansowano zakup dwóch pomp do wody zanieczyszczonej dla OSP Oleśnica (4 431 zł) i OSP Rudnik Mały (3 741 zł).

 Wydatki bieżące - 68 237 zł.

 • Sprzęt uzbrojenia  i techniki specjalnej otrzymało 16 jednostek OSP na kwotę 23 497 zł - OSP Broszków (1 600 zł), OSP Sosnowe (1 600 zł), OSP Żeliszew (1 600 zł), OSP Wólka Proszewska (1 860 zł), OSP Ziomaki (80 zł) OSP Niwiski (490 zł), OSP Śmiary (1 600 zł), OSP Osiny Dolne (720 zł), OSP Mordy (2 800 zł), OSP Czołomyje (3 070 zł), OSP Trzciniec (300 zł), OSP Ozorów (1 265 zł), OSP Rudnik Mały (2 000 zł), OSP Polaki (2 500 zł), OSP Czerniejew (1 712 zł), OSP Olszyc Szlachecki (300 zł).
 • Sprzęt informatyczny i łączności otrzymało 5 jednostek OSP na kwotę 11 789 zł - OSP Mordy (2 200 zł), OSP Czepielin (6 707 zł), OSP Oleśnica (1 172 zł), OSP Czerniejew (590 zł), OSP Olszyc Szlachecki (1 120 zł).
 • Wyposażenie osobiste i ochronne strażaków otrzymało 15 jednostek OSP na kwotę 25 901 zł - OSP Sosnowe (904 zł), OSP Ziomaki (1 500 zł), OSP Niwiski (3 500 zł), OSP Kisielany Żmichy (2 000 zł), OSP Osiny Dolne (1 000 zł), OSP Mordy (1 780 zł), OSP Czołomyje (571 zł), OSP Trzciniec (1 585 zł), OSP Ozorów (561 zł), OSP Śmiary (2 000 zł), OSP Stare Okniny (2 000 zł), OSP Gostchorz (1 500 zł), OSP Czerniejew (3 000 zł), OSP Dąbrówka Stany (3 000 zł), OSP Olszyc Szlachecki (1 000 zł).
 • Środki gaśnicze, sorbenty, neutralizatory i dyspergenty otrzymały 3 jednostki OSP na kwotę 3 525 zł - OSP Niwiski (1 845 zł), OSP Rudnik Mały (1 140 zł), OSP Mordy (540 zł).

 

  Stan na 21.02.2018 Ilość
  Pożarów 44
  Miejscowych zagrożeń 83
  Alarmów fałszywych 19
  RAZEM 146

 

Ostatnie interwencje

23.02. Stok Lacki (gm. Siedlce)
23.02. Stok Lacki (gm. Siedlce)
21.02. Pruszyn Pieńki (gm. Siedlce)
21.02. Pruszyn Pieńki (gm. Siedlce)
19.02. Mościbrody (gm. Wiśniew)
19.02. Mościbrody (gm. Wiśniew)
19.02. Korczew - zderzenie 2 sam. ciężarowych
19.02. Korczew - zderzenie 2 sam. ciężarowych
14.02. Stok Ruski (gm. Mordy)
14.02. Stok Ruski (gm. Mordy)
14.02. Pruszyn Pieńki (gm. Siedlce)
14.02. Pruszyn Pieńki (gm. Siedlce)
14.02. Głuchówek (gm. Przesmyki)
14.02. Głuchówek (gm. Przesmyki)
14.02. Pieńki (gm. Kotuń) - zabezpieczenie lądowania LPR
14.02. Pieńki (gm. Kotuń) - zabezpieczenie lądowania LPR
12.02. Siedlce ul. Czerwonego Krzyża
12.02. Siedlce ul. Czerwonego Krzyża
Previous Next
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sala edukacyjna "Ognik"

Kampanie społeczne

Nabór do służby i pracy


Kalendarz zmianowy dla JRG

Służba 24/48

 

Licznik odwiedzin

316619
DzisiajDzisiaj377
W tym miesiącuW tym miesiącu9471
Goście online 43