ul. Czerwonego Krzyża 45, 08-110 Siedlce, telefon: (25) 644 24 13   fax: (25) 644 24 13, wew. 43    e-mail: sekretariat@siedlce-straz.pl

                                           

Państwowej Straży Pożarnej 

w Siedlcach

Komenda Miejska
Harmonogram kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego


Wykaz numerów identyfikacyjnych kandydatów, którzy zakwalifikowali się do III etapu postępowania kwalifikacyjnego, tj. sprawdzian lęku wysokości - znajduje TUTAJ.

Szkolenie podstawowe OSP

Planowane w dniach 20.08 - 16.09.2018 szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP
nie odbędzie się z powodu zbyt małej ilości druhów chętnych do uczestnictwa w ww. szk…

Harmonogram kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego

Harmonogram kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego, wykaz numerów identyfikacyjnych kandydatów, którzy zakwalifikowali się do II etapu postępowania kwalifikacyjnego oraz…

Wybrane zdarzenia

W dniach 30.07 - 5.08.2018 roku siedleccy strażacy interweniowali podczas 112 zdarzeń na terenie miasta i powiatu siedleckiego, w tym do 15 pożarów, 89 miejscowych zagrożeń, 8…

Godzina „W


W związku z uczczeniem 74. rocznicy Powstania Warszawskiego, siedleccy strażacy również włączyli się w tradycję wyjazdu wozami bojowymi przed bramy garażowe oraz włączyli…

Nabór do służby

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach ogłasza postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej w KM PSP…

Nowe samochody w siedleckiej Komendzie

Z dniem 27 lipca 2018 roku do podziału bojowego w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 został wprowadzony nowoczesny samochód ratowniczo-gaśniczy GBA 2,5/16 Mercedes Atego, który…

Previous Next Play Pause
Harmonogram kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego Harmonogram kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego
Szkolenie podstawowe OSP Szkolenie podstawowe OSP
Harmonogram kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego Harmonogram kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego
Wybrane zdarzenia Wybrane zdarzenia
Godzina „W Godzina „W" w Siedlcach
Nabór do służby Nabór do służby
Nowe samochody w siedleckiej Komendzie Nowe samochody w siedleckiej Komendzie
poniedziałek, 29 styczeń 2018 09:18

Dotacje dla OSP

Napisane przez 

 

W związku z wejściem w życie z dniem 5 lipca 2017 roku ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej i rozporządzenia MSWiA w sprawie rozdziału środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej zmieniono sposób rozdziału środków finansowych przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń uzyskanych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia dla jednostek ochrony przeciwpożarowej.

W związku z wejściem w życie z dniem 5 lipca 2017 roku:

 • ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1169),
 • rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie rozdziału środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1317),

zmieniono sposób rozdziału środków finansowych przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń uzyskanych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia dla jednostek ochrony przeciwpożarowej w następujący sposób:

 • 50 % - ochotniczym strażom pożarnym,
 • 50 % - jednostkom ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1-5 i 8 ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 736 i 1169) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej jest jedynym dysponentem środków finansowych przekazanych przez zakłady ubezpieczeń. Niepodważalnym jest fakt, iż od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 4 lipca 2017 r. firmy ubezpieczeniowe przekazały Zarządowi Głównemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej środki finansowe w wysokości 17.686.915,42 złotych, stanowiące 85% środków przeznaczonych dla ochotniczych straży pożarnych.

 

Dotacja dla jednostek OSP będących w KSRG

 

 

 

 

Rok

Wydatki bieżące

Wydatki inwestycyjne

Razem

Środki w skali kraju

% udział środków dla województwa mazowieckiego

Liczba dotacji
na zakup samochodów

2015

3 783 199

5 668 161

9 451 360

73 000 000

12,95 %

32

2016

3 442 950

6 102 195

9 545 145

73 000 000

13,08 %

39

w tym 7
ze środków dotacji MSWiA

2017

3 444 000

7 445 000

10 889 000

81 110 000

13,42 %

51

 

Dotacja MSWiA dla jednostek OSP spoza KSRG

 

 

 

 

Rok

Wydatki bieżące

Wydatki inwestycyjne

Razem

Środki w skali kraju

% udział środków dla województwa mazowieckiego

Liczba dotacji na zakup samochodów

2016

2 269 000

1 701 000

3 970 000

36 000 000

11,03 %

0

2017

2 204 192

2 567 000

4 771 192

41 000 000

11,64 %

7

 

Środki z firm ubezpieczeniowych (Ustawa o ochronie przeciwpożarowej art. 38)

Do 20 czerwca 2017

ZMIANA 20 czerwca 2017

Art. 38. 1. Zakłady ubezpieczeń są obowiązane przekazywać 10% sumy wpływów uzyskanych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia na określone cele ochrony przeciwpożarowej.

 

1a. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej i Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP otrzymują po 50 % kwoty, o której mowa w ust. 1.

 

Art. 38. 1. Zakłady ubezpieczeń są obowiązane przekazywać Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej 10% sumy wpływów uzyskanych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia
na uzasadnione potrzeby jednostek ochrony przeciwpożarowej,
w szczególności na zapewnienie gotowości bojowej tych jednostek, budowę i modernizację obiektów strażnic, badania naukowe
i działalność racjonalizatorską w zakresie bezpieczeństwa pożarowego
i przeciwdziałania innym zagrożeniom, a także propagowanie bezpieczeństwa pożarowego.

 

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, Komendant Główny PSP przekazuje w wysokości:

1) 50 % - ochotniczym strażom pożarnym,

2) 50 % - jednostkom ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1-5 i 8.

 

W ramach dotacji w 2017 roku jednostki OSP z powiatu siedleckiego doposażone zostały m. in. w następujący sprzęt ratowniczy:

 

Dotacja "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego" (jednostki OSP z KSRG).

W 2017 roku 21 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego otrzymało dotację w wysokości 571 975 zł.

Wydatki inwestycyjne - 424 401 zł.

 • Dofinansowanie do zakupu 4 samochodów ratowniczo - gaśniczych w wysokości 350 000 zł - OSP Przywory Duże (100 000 zł), OSP Mokobody (50 000 zł), OSP Pruszyn (50 000 zł), OSP Dziewule (150 000 zł).
 • Dofinansowanie do zakupu motopompy pożarniczej w wysokości 18 998 zł - OSP Wielgorz oraz do zakupu wentylatora osiowego w wysokości 5 403 zł - OSP Hołubla.

Wydatki bieżące - 147 574 zł.

 • Remonty remiz otrzymało 8 jednostek OSP na kwotę 95 590 zł - OSP Przywory Duże (20 000 zł), OSP Kotuń (25 000 zł), OSP Wielgorz (20 000 zł), OSP Hołubla (6 000 zł), OSP Nowe Opole (4 000 zł), OSP Podnieśno (5 000 zł), OSP Skórzec (10 000 zł), OSP Wodynie (5 590 zł).
 • Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej otrzymało 5 jednostek OSP na kwotę 7 467 zł - OSP Kotuń (1 998 zł), OSP Przesmyki (1 355 zł), OSP Dąbrówka Ług (2 649 zł), OSP Wodynie (325 zł), OSP Korczew (1 140 zł).
 • Sprzęt informatyczny i łączności otrzymały 2 jednostki OSP na kwotę 2 101 zł - OSP Nowe Opole (1 000 zł), OSP Radomyśl (1 101 zł).
 • Wyposażenie osobiste i ochronne strażaków otrzymało 15 jednostek OSP na kwotę 42 416 zł - OSP Mokobody (3 200 zł), OSP Czarnoty (3 200 zł), OSP Hołubla (5 190 zł), OSP Przesmyki (2 038 zł), OSP Pruszyn (3 400 zł), OSP Pruszynek (3 200 zł), OSP Suchożebry (3 200 zł), OSP Skórzec (1 500 zł), OSP Dąbrówka Ług (780 zł), OSP Radomyśl (4 308 zł), OSP Dziewule (2 000 zł), OSP Krzesk-Królowa Niwa (3 200 zł), OSP Zbuczyn (3 200 zł), OSP Korczew (1 000 zł), OSP Wiśniew (3 000 zł).

 

Dotacja ”Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo - gaśniczych"
(jednostki OSP spoza KSRG).

W 2017 roku 23 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego otrzymało dotację w wysokości 76 409 zł.

Wydatki inwestycyjne - 8 172 zł.

 • Dofinansowano zakup dwóch pomp do wody zanieczyszczonej dla OSP Oleśnica (4 431 zł) i OSP Rudnik Mały (3 741 zł).

 Wydatki bieżące - 68 237 zł.

 • Sprzęt uzbrojenia  i techniki specjalnej otrzymało 16 jednostek OSP na kwotę 23 497 zł - OSP Broszków (1 600 zł), OSP Sosnowe (1 600 zł), OSP Żeliszew (1 600 zł), OSP Wólka Proszewska (1 860 zł), OSP Ziomaki (80 zł) OSP Niwiski (490 zł), OSP Śmiary (1 600 zł), OSP Osiny Dolne (720 zł), OSP Mordy (2 800 zł), OSP Czołomyje (3 070 zł), OSP Trzciniec (300 zł), OSP Ozorów (1 265 zł), OSP Rudnik Mały (2 000 zł), OSP Polaki (2 500 zł), OSP Czerniejew (1 712 zł), OSP Olszyc Szlachecki (300 zł).
 • Sprzęt informatyczny i łączności otrzymało 5 jednostek OSP na kwotę 11 789 zł - OSP Mordy (2 200 zł), OSP Czepielin (6 707 zł), OSP Oleśnica (1 172 zł), OSP Czerniejew (590 zł), OSP Olszyc Szlachecki (1 120 zł).
 • Wyposażenie osobiste i ochronne strażaków otrzymało 15 jednostek OSP na kwotę 25 901 zł - OSP Sosnowe (904 zł), OSP Ziomaki (1 500 zł), OSP Niwiski (3 500 zł), OSP Kisielany Żmichy (2 000 zł), OSP Osiny Dolne (1 000 zł), OSP Mordy (1 780 zł), OSP Czołomyje (571 zł), OSP Trzciniec (1 585 zł), OSP Ozorów (561 zł), OSP Śmiary (2 000 zł), OSP Stare Okniny (2 000 zł), OSP Gostchorz (1 500 zł), OSP Czerniejew (3 000 zł), OSP Dąbrówka Stany (3 000 zł), OSP Olszyc Szlachecki (1 000 zł).
 • Środki gaśnicze, sorbenty, neutralizatory i dyspergenty otrzymały 3 jednostki OSP na kwotę 3 525 zł - OSP Niwiski (1 845 zł), OSP Rudnik Mały (1 140 zł), OSP Mordy (540 zł).

 

  Stan na 19.08.2018 Ilość
  Pożarów 397
  Miejscowych zagrożeń 960
  Alarmów fałszywych 116
  RAZEM 1473

 

Ostatnie interwencje

10.08. Pluty (gm. Wiśniew)
10.08. Pluty (gm. Wiśniew)
07.08. Oleśnica (gm. Wodynie)
07.08. Oleśnica (gm. Wodynie)
06.08. Siedlce ul. Starzyńskiego
06.08. Siedlce ul. Starzyńskiego
21.07. Tęczki (gm.Zbuczyn)
21.07. Tęczki (gm.Zbuczyn)
10.07. Zbuczyn fot. A. Król
10.07. Zbuczyn fot. A. Król
02.07. Nowe Opole fot. A. Król
02.07. Nowe Opole fot. A. Król
02.07. Golice fot. A. Król
02.07. Golice fot. A. Król
01.07. Nowe Iganie fot. A. Król
01.07. Nowe Iganie fot. A. Król
24.06 Krzymosze
24.06 Krzymosze
Previous Next
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sala edukacyjna "Ognik"

Kampanie społeczne


sprawdź gdzie można
bezpiecznie wypoczywać nad wodą
- serwis kąpieliskowy-

 

Nabór do służby i pracy


Kalendarz zmianowy dla JRG

Służba 24/48

 

Licznik odwiedzin

416841
DzisiajDzisiaj69
W tym miesiącuW tym miesiącu10244
Goście online 33