ul. Czerwonego Krzyża 45, 08-110 Siedlce, telefon: (25) 644 24 13   fax: (25) 644 24 13, wew. 43    e-mail: sekretariat@siedlce-straz.pl

                                           

Państwowej Straży Pożarnej 

w Siedlcach

Komenda Miejska
Prelekcja dot. bezpieczeństwa na UPH

W dniach 19 i 20 lutego 2019 roku na Wydziale Humanistycznym siedleckiego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego odbyły się prelekcje dotyczące bezpieczeństwa, podczas których…

Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112

11 lutego w całej Europie obchodzony jest Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112.
Centra Powiadamiania Ratunkowego zaczęły powstawać w Polsce kilka lat temu, a ich zadaniem jest…

Szkolenie z zakresu ratownictwa wodno-lodowego

8 lutego 2019 roku nad siedleckim zalewem odbyło się doskonalenie zawodowe, zgodnie z planem szkolenia siedleckich strażaków, z zakresu ratowania osób tonących po załamaniu tafli…

Uroczyste zakończenie służby bryg. Marka Boruca

31 stycznia 2019 roku w Komendzie Miejskiej PSP w Siedlcach odbyło się uroczyste spotkanie związane z przejściem na zaopatrzenie emerytalne brygadiera Marka Boruca.
Decyzją Komendanta…

Szkolenie z zakresu ratownictwa wodno-lodowego

29 stycznia 2019 roku nad zalewem w miejscowości Rówce (gm. Zbuczyn) odbyło się doskonalenie zawodowe, zgodnie z planem szkolenia siedleckich strażaków, z zakresu ratowania osób…

Szkolenie z zakresu ratownictwa wodno-lodowego

25 stycznia 2019 roku nad siedleckim zalewem odbyło się doskonalenie zawodowe, zgodnie z planem szkolenia siedleckich strażaków, z zakresu ratowania osób tonących po załamaniu…

Spotkanie Komendanta z przedstawicielami OSP

W dniach 23 i 25 stycznia 2018 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach odbyły się spotkania z przedstawicielami Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu…

Previous Next Play Pause
Prelekcja dot. bezpieczeństwa na UPH Prelekcja dot. bezpieczeństwa na UPH
Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112 Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112
Szkolenie z zakresu ratownictwa wodno-lodowego Szkolenie z zakresu ratownictwa wodno-lodowego
Uroczyste zakończenie służby bryg. Marka Boruca Uroczyste zakończenie służby bryg. Marka Boruca
Szkolenie z zakresu ratownictwa wodno-lodowego Szkolenie z zakresu ratownictwa wodno-lodowego
Szkolenie z zakresu ratownictwa wodno-lodowego Szkolenie z zakresu ratownictwa wodno-lodowego
Spotkanie Komendanta z przedstawicielami OSP Spotkanie Komendanta z przedstawicielami OSP
wtorek, 29 maj 2018 10:24

Orkiestra Dęta OSP Mordy

Napisane przez 


Przy OSP Mordy działa najstarsza i jedyna w powiecie siedleckim Orkiestra Dęta, której kapelmistrzem jest obecnie Jacek Stokowski. Została założona w 1913 r. przez Stanisława Kosowskiego, brata księdza parafii w Mordach.
W czasie swojego istnienia przechodziła różne etapy, łącznie z zawieszeniem swojej działalności. Od ponad wieku jednak uatrakcyjnia swoją obecnością wszystkie uroczystości państwowe i kościelne, nie tylko na terenie gminy Mordy.

 

Trochę historii


W 1903 roku powstała w Mordach nieformalna jednostka OSP, zaś 6 lat później pierwszą stałą jednostkę prawdopodobnie zorganizował miejscowy rolnik Józef Bujnowski. Po nim plutonem OSP kierował J. Brzuśkiewicz, a następnie – organista Bolesław Domański. Po tym czasie zaczyna się ona dość szybko rozwijać. W 1915 r. w OSP było zarejestrowanych 15 strażaków. Byli wśród nich m.in.: Bolesław Czapski, Bolesław Franczuk, Aleksander Kołodziej, Wacław Kozłowski, Franciszek Majchrzak, Feliks Mikołajczuk, Roman Samborski, Feliks Sugiera, Stanisław Stokowski, Michał Goś oraz kilku rolników z miasteczka doraźnie dochodzących na akcje OSP (np. Bolesław Czajka, Stanisław Kępa, Gustaw Jaszczuk). W latach 1916-1918 OSP, jako jednostka legalnie działająca, w okresie przed odzyskaniem niepodległości, służyła za "parawan” dla ruchu niepodległościowego – pod pozorem działalności OSP w świetlicy strażackiej mogła rozwijać się działalność POW-u.

 

Gaszą pożary…            


Od 1920 r. komendantem OSP został Mieczysław Andrzejewski, a po nim miejscowy nauczyciel Tadeusz Szary,  a od 1926 do 1932 r. Stanisław Kuć (sekretarz magistratu w Mordach). W latach 1932-1959 komendantem OSP był miejscowy rolnik Michał Goś. W tym czasie obok 3 ręcznych czteroosobowych sikawek strażackich z konnym zaprzęgiem, doszła motopompa (2 II 1933 r.). Ważnym wydarzeniem dla usprawnienia działania OSP w Mordach był zakup samochodu ciężarowego (1956 r.) i przystosowanie go do potrzeb gaśnictwa przeciwpożarowego. Wyświęcenie samochodu odbyło się uroczyście na rynku w Mordach.

 

… i grają


Przy OSP Mordy działa najstarsza i jedyna w powiecie siedleckim Orkiestra Dęta, której kapelmistrzem jest obecnie Jacek Stokowski. Została założona w 1913 r. przez Stanisława Kosowskiego, brata księdza parafii w Mordach. Pierwsze instrumenty dęte zakupiono ze środków kasy parafialnej przeznaczonych na ten cel przez ks. Wincentego Kropiel(w)nickiego, ówczesnego proboszcza miejscowej parafii. Pierwszy skład liczył 10 czynnych strażaków: Wacława Boruca (bas Es), Piotra Boturę (flet poprzeczny), Michała Głuchowskiego (alt Es), Aleksandra Jeruzalskiego (klarnet C), Antoniego Kozłowskiego (alt Es), Franciszka Marciniuka (baryton), Feliksa Mikołajczuka (tenor B I), Ksawerego Skwierczyńskiego (kornel B I), Franciszka Wojtkowskiego (puzon Es) oraz Wacława Gałeckiego (bas B).

Po 3 latach działalności, w 1916 r., orkiestrę zaczął prowadzić miejscowy organista Bolesław Domański. Pod jego batutą poziom zespołu podnosił się z miesiąca na miesiąc. Członkowie orkiestry grali na zabawach ludowych, akademiach, wiecach, pogrzebach, uświetniali ceremonie kościelne i narodowe w okolicy. W 1918 r. W. Gałecki, F. Marciniuk, A. Kozłowski  wraz z innymi zostali powołani do 22. Pułku Piechoty w Siedlcach i tam wraz z całą orkiestrą OSP z Wiśniewa utworzyli słynną wówczas orkiestrę wojskową.

Trzy lata później były kapelmistrz orkiestry dętej w Wiśniewie, siedlczanin Stanisław Dubowicz, zaczął prowadzić mordzką orkiestrę. Niestety, w 1923 r. przeniósł się on z powrotem do Wiśniewa i brak kapelmistrza zahamował rozwój artystyczny grupy. Nie na długo, bo w 1930 r. Henryk Romaniak, mieszkaniec miasta Mordy, były członek orkiestry dętej w Gimnazjum im. S. Żółkiewskiego w Siedlcach, podjął się społecznie prowadzić orkiestrę w swoim mieście. Dzięki jego zaangażowaniu powiększył się skład do 18, a następnie do 24 członków. Kierował nią aż do wybuchu II wojny światowej. Wówczas środki na zakup nowych instrumentów dętych pozyskiwano z zabaw ludowych, loterii fantowych oraz ze zbiórek ulicznych na odpustach i jarmarkach.

W 1935 r. Józef Mikulski pisał, że „do najstarszych orkiestr powstałych przed I wojną światową należą orkiestry w Mordach, Żeliszewie i Wiśniewie” (Józef Mikulski: Powiat siedlecki. Wyd. 1935, s. 368). W okresie międzywojennym orkiestra dęta OSP w Mordach była jedyną organizacją społeczną, która obok głównego celu ochrony mienia ludzkiego przed siłami żywiołu, współorganizowała i rozwijała życie kulturalne i oświatowe w mieście. Pomagała Lidze Kobiet, organizacji młodzieżowej ZHP, PCK i kołom sportowym szkoły powszechnej w organizowaniu imprez, kursów oświaty rolniczej, rozgrywek sportowych. Świetnie pełniła funkcję opiekuńczo-nadzorczą.

Przed wojną orkiestra OSP w Mordach grała często na wszelkich majówkach, weselach, pogrzebach, imieninach dostojników czy strażaków z miasta. Wówczas w jej repertuarze było kilka marszów weselnych, 4 marsze żałobne, kilka walczyków, a także polki i podlaskie melodie ludowe. Więcej na temat repertuaru nie wiemy bo nuty granych wtenczas utworów zaginęły w czasie pożarów w latach 1939-1945.

Okres wojenny był trudny dla muzyków z orkiestry. Niektórzy musieli się ukrywać przed Niemcami. Nie wiadomo co stało się z instrumentami po wojnie - odnalazły się tylko klarnet Es u Aleksandra Jeruzalskiego oraz tenor B u Lucjana Stokowskiego. W czasie rozbiórki remizy strażackiej w latach 60. znaleziono tylko szkielety zardzewiałych instrumentów dętych ukrytych skrzętnie na strychu.

Po 1945 r. nastąpił zastój w działalności orkiestrowej. Z powodu braku funduszy na zakup nowych instrumentów oraz braku kapelmistrza do 1976 r. orkiestra była nieaktywna. Wtedy druh Mieczysław Lisiecki (działacz Powiatowego Zarządu OSP w Siedlcach, miłośnik miasta Mordy, gminny komendant OSP Mordy) wystąpił do władz powiatowych o udzielenie dotacji na zakup instrumentów i organizację orkiestry strażackiej. Dzięki jego staraniom OSP otrzymała 50 000 zł na zakup instrumentów muzycznych.

5 lutego 1976 r. na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w sali M-GOK-u, w obecności wszystkich strażaków, wojewódzkiego komendanta OSP z Siedlec por. Jaszczuka, naczelnika Urzędu Miasta i Gminy Mordy inż. J. Matejczuka oraz zarządu OSP postanowiono reaktywować oficjalnie orkiestrę dętą. Dzięki propozycji Mieczysława Lisieckiego, jej organizację i prowadzenie powierzono mgr. Franciszkowi Pawlukowi – nauczycielowi miejscowego Technikum Terenów Zieleni.

Po reaktywacji ćwiczenia w porze zimowej odbywały się w pałacu w Mordach, które później przeniesiono do budynku starej szkoły koło poczty. Jak podają źródła, zapał był wielki, dużo radości sprawił Toast na całą orkiestrę – już po pierwszym miesiącu ćwiczeń. Pierwszy występ po reaktywacji miał miejsce na pogrzebie długoletniego druha Zygmunta Marczuka (8 IV 1976 r.).

Jednak w drugiej połowie 1978 r. orkiestra zawiesza aktywność, którą znowu wznawia na jakiś czas w odmłodzonym składzie 2 lata później.

 

Znowu aktywna          


Kolejny raz reaktywowano orkiestrę w 2011 roku w ramach partnerstwa z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Mordach zainicjowanego przez ówczesną dyrektor ośrodka Marlenę Soszyńską. W programie Narodowego Centrum Kultury (Program Dom Kultury+) orkiestra uświetniła wtedy kilka imprez i uroczystości, wzbudzając tym samym ogromny szacunek i podziw mieszkańców. Ważne, że pomimo tego iż projekt
się zakończył, członkowie Orkiestry nadal się spotykali.

W 2016 r. Łukasz A. Wawryniuk, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach, ogłosił konkurs na inicjatywy lokalne Miasta i Gminy Mordy. OSP Mordy otrzymało wtedy prawie 6 tys. zł na realizację autorskiej inicjatywy pt. „A u nas wszystko gra!”. Orkiestra Dęta OSP Mordy we wrześniu 2016 r. ogłosiła nabór na zajęcia muzyczne dla najmłodszych prowadzone metodą Batii Straussa. Równolegle do zajęć umuzykalniających trwały warsztaty orkiestrowe i ćwiczenia z musztry marszowej. Dzięki temu działaniu udało się pozyskać nowych członków do orkiestry oraz przygotować specjalny koncert na podsumowanie. Inicjatywa OSP miała na celu uatrakcyjnienie form spędzania wolnego czasu i podzielenia się pasją i umiejętnościami przez członków Orkiestry Dętej OSP Mordy. 

 

Obecnie Orkiestrę Dętą OSP Mordy tworzą:

1. Jacek Stokowski (kapelmistrz)

2. Henryk Gmitrzuk

3. Jan Radochoński

4. Leszek Kuśmierz

5. Małgorzata Stokowska

6. Mirosław Romanowski

7. Tomasz Borzyński

8. Piotr Gmitrzuk

9. Jarosław Gmitrzuk

10. Paweł Gmitrzuk

11. Tomasz Stokowski

12. Konrad Matejczuk

13. Robert Skolimowski

14. Jakub Trębicki

15. Anna Kamińska

16. Bartosz Kamiński

17. Oliwia Radzikowska

18. Ola Skolimowska

19. Łukasz Chaciński

20. Hanna Borzyńska

21. Rafał Trębicki

22. Mariusz Stangreciuk

23. Elżbieta Szopka

 

Opracowanie: Łukasz Wawryniuk

 

fot. A. Krasuski
fot. A. Krasuski
fot. A. Krasuski
fot. A. Krasuski
fot. A. Krasuski
fot. A. Krasuski
fot. A. Krasuski
fot. A. Krasuski
fot. A. Krasuski
fot. A. Krasuski
fot. A. Krasuski
fot. A. Krasuski
fot. A. Krasuski
fot. A. Krasuski
fot. OSP Niwiski
fot. OSP Niwiski
fot. OSP Niwiski
fot. OSP Niwiski
fot. R. Strzaliński
fot. R. Strzaliński
fot. Życie Siedleckie
fot. Życie Siedleckie
fot. Orkiestra OSP Mordy
fot. Orkiestra OSP Mordy
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

  Stan na 10.02.2019 Ilość
  Pożarów 25
  Miejscowych zagrożeń 77
  Alarmów fałszywych 15
  RAZEM 117

 

Ostatnie interwencje

21.02. Pruszyn, fot. pyt, Tygodnik Siedlecki
21.02. Pruszyn, fot. pyt, Tygodnik Siedlecki
19.02. Wólka Kamienna, fot. A Król
19.02. Wólka Kamienna, fot. A Król
01.02. Suchożebry-Krynica, fot. OSP Suchożebry
01.02. Suchożebry-Krynica, fot. OSP Suchożebry
01.02. Stare Okniny, fot. OSP Radomyśl
01.02. Stare Okniny, fot. OSP Radomyśl
29.01. Karcze, fot. OSP Dziewule
29.01. Karcze, fot. OSP Dziewule
31.01. Golice, fot. OSP Pruszynek
31.01. Golice, fot. OSP Pruszynek
25.01. Dąbrówka Ług, fot. OSP Dąbrówka Ług
25.01. Dąbrówka Ług, fot. OSP Dąbrówka Ług
25.01. Smolanka, fot. OSP Dziewule
25.01. Smolanka, fot. OSP Dziewule
24.01. Siedlce ul. Brzeska, fot. A. Król
24.01. Siedlce ul. Brzeska, fot. A. Król
Previous Next
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sala edukacyjna "Ognik"

Kampanie społeczne

 

 

Nabór do służby i pracy


Kalendarz zmianowy dla JRG

Służba 24/48

 

Licznik odwiedzin

503398
DzisiajDzisiaj24
W tym miesiącuW tym miesiącu7335
Goście online 9