ul. Czerwonego Krzyża 45, 08-110 Siedlce, telefon: (25) 644 24 13   fax: (25) 644 24 13, wew. 43    e-mail: sekretariat@siedlce-straz.pl

Państwowej Straży Pożarnej 

w Siedlcach

Komenda Miejska
Szkolenie podstawowe OSP

Komenda Miejska PSP w Siedlcach informuje, że organizuje szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP w terminie 15.02 - 29.03.2020 (szkolenie weekendowe, komora 09.03.2020)
Szczegóły…

Spotkanie noworoczne KEiRP RP Koło w Siedlcach

12 stycznia 2020 roku odbyło się spotkanie noworoczne Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w i Siedlcach. Była to okazja do złożenia życzeń i wręczenia dyplomów pamiątkowych…

Nabór do pracy

KM PSP w Siedlcach ogłasza nabór w korpusie Służby Cywilnej na stanowisko Główny Księgowy.
Wymagane dokumenty należy składać do dnia 27.01.2020 r.
Pełna treść ogłoszenia…

Uroczyste przekazanie samochodów i sprzętu

9 stycznia 2020 roku na placu przed siedziba Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach odbyło się uroczyste przekazanie samochodów i sprzętu zakupionego w ramach…

Bezpieczne lodowiska 2020

Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w okresie zimowym oraz podczas ferii zimowych w 2020 roku siedleccy strażacy prowadzą akcję "Bezpieczne lodowiska 2020", związaną

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!

W związku z trwającym sezonem grzewczym Państwowa Straż Pożarna przypomina o podstawowych zasadach bezpieczeństwa pożarowego w domach.
Przede wszystkim pamiętajmy o dokonaniu…

Fajerwerki? Korzystaj rozsądnie!

Petardy, rakiety, baterie, rzymskie ognie – choć służą rozrywce i są powszechnie dostępne, zawierają materiały wybuchowe. Nieostrożne i nierozsądne używanie fajerwerków…

Previous Next Play Pause
Szkolenie podstawowe OSP Szkolenie podstawowe OSP
Spotkanie noworoczne KEiRP RP Koło w Siedlcach Spotkanie noworoczne KEiRP RP Koło w Siedlcach
Nabór do pracy Nabór do pracy
Uroczyste przekazanie samochodów i sprzętu Uroczyste przekazanie samochodów i sprzętu
Bezpieczne lodowiska 2020 Bezpieczne lodowiska 2020
Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa! Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!
Fajerwerki? Korzystaj rozsądnie! Fajerwerki? Korzystaj rozsądnie!
czwartek, 29 sierpień 2019 14:00

Odprawa z prezesami OSP

Napisane przez 


29 sierpnia 2019 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach odbyła się odprawa szkoleniowa, w której wzięli udział prezesi i naczelnicy Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu siedleckiego.

 

Podczas szkolenia omówiono m.in. wniosek o udzielenie dotacji - wydatki bieżące na "Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych" oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym bezpieczeństwo ratowników oraz właściwe posługiwanie się pojazdami ratowniczymi w kontekście przyjętego zamiaru taktycznego.

W tym roku w Polsce zdarzył się poważny przypadek pożaru zboża, podczas którego doszczętnie spłonął samochód pożarniczy. Do jego zapalenia doszło podczas prób ograniczenia rozprzestrzeniania pożaru na polu. Na szczęście strażakom nic się nie stało. By odciąć ogień i nie dopuścić by przeniósł się on na budynki we wsi próbowano go otoczyć. Samochód OSP Złotnik podjechał na bezpieczną odległość od pożaru i z tego miejsca zaczęto gasić płonące zboże. W pewnym momencie zmienił się wiatr i w ciągu kilku chwil ogień zbliżył się do samochodu.

 

W związku z powyższym przypominamy:

Pojazd uprzywilejowany to pojazd:

- wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych,
- wysyłający sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie,
- jadący z włączonymi światłami mijania lub drogowymi.

Powyższe warunki muszą być spełnione jednocześnie. Definicja ta obejmuje również pojazdy jadące w kolumnie.

Kto może być kierowcą w OSP? Osoba, która:

- ukończyła 21 lat,
- ukończyła minimum szkolenie podstawowe strażaka ratownika OSP,
- posiada prawo jazdy wymaganej dla danego pojazdu kategorii,
- posiada orzeczenie lekarskie oraz psychologiczne o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
- posiada zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w zakresie określonej kategorii prawa jazdy.

Obowiązki kierowcy po ogłoszeniu alarmu:

- sprawdzić stan zamknięcia skrytek,
- sprawdzić stan mocowania sprzętu na zewnątrz pojazdu (np. na dachu).

Odjazd następuje tylko na wyraźne polecenie dowódcy zastępu, po podaniu miejsca docelowego, ewentualnie trasy przejazdu i hasła - Odjazd!

Zasady poruszania się pojazdem uprzywilejowanym:

- poruszać musimy się z prędkością bezpieczną, a więc taką, która zapewnia panowanie nad pojazdem, w takich warunkach, w jakich ruch się odbywa,
- dowódca zastępu nie może wymuszać jazdy szybszej, może natomiast nakazać jazdę wolniejszą i ostrożniejszą,
- podczas jazdy załoga powinna jechać w hełmach (oprócz kierowcy),
- strażacy podczas jazdy muszą mieć zapięte pasy bezpieczeństwa ! ! !
.
.
Technika jazdy na miękkich drogach gruntowych:

- przed wjechaniem warto sprawdzić czy nie grozi nam ugrzęźnięcie i ewentualnie poszukać innej drogi,
- pojazd powinien być prowadzony płynnie, bez gwałtownych ruchów kierownicą, przyspieszania i hamowania,
- w przypadku ugrzęźnięcia lub gdy koła obracają się w miejscu należy przerwać wszelkie manewry; załoga musi być przygotowana na konieczność udzielania pomocy przez podkładanie pod koła twardych materiałów,
- jeśli zachodzi potrzeba skorzystania z pomocy innego pojazdu lub z wyciągarki - nie wolno przebywać w polu zakreślonym promieniem odpowiadającym długości liny,
- wyciągarki samochodowe powinny być uruchamiane płynnie, bez gwałtownej zmiany szybkości obrotów bębna,
- napędy wszystkich mostów kierowca powinien włączyć PRZED wjazdem w teren,
- wskazane jest w odległości ok. 5-10 m przed samochodem wysłać strażaka na rozpoznanie terenu, po którym ma się poruszać pojazd.

Zagrożenia podczas akcji powodziowych:

- wybieramy przeprawy przez tereny zagrożone, które nie stwarzałyby dodatkowego zagrożenia dla pojazdu ratowniczego i jego załogi,
- przed wjazdem musi być sprawdzony stan techniczny (wytrzymałość i możliwość przejazdu) uszkodzonych mostów, wiaduktów, wałów, grobli itp.,
- drogi dojazdowe muszą być tak wybrane, by nie nastąpiło nagłe odcięcie dróg odwrotu przez wzbierające wody lub ewentualne zniszczenia budowli,
- w miejscach przeprawy o szczególnym zagrożeniu przejazd następnego pojazdu może nastąpić, gdy poprzednik osiągnął miejsce bezpieczne,
- zamki drzwi nie mogą być zabezpieczone, szyby muszą być opuszczone, jeśli występują możliwości załoga powinna mieć założone kamizelki ratunkowe,
- w przypadku przejazdu po wodzie, sprawdzić wcześniej głębokość i możliwości brodzenia pojazdu (wysokość filtra powietrza),

Technika jazdy w zabudowie miejskiej:

- w miastach dojazd do wielu obiektów może być utrudniony przez stojące wokół samochody czy też szykany blokujące wjazd w wydzieloną strefę (zwrócić musimy uwagę czy nie da się ich usunąć, niekiedy położyć),
- być może skorzystać trzeba będzie z dróg alternatywnych takich jak chodniki, ścieżki rowerowe i promenady dla pieszych, czy też trawników,
- zawsze rozpoznać musimy czy teren nie jest zbyt grząski (np. trawniki), czy nie ulegnie niepotrzebnemu zniszczeniu (być może jest inny w miarę dogodny dojazd),
- korzystając ze wspomnianych dróg zawsze zwrócić musimy uwagę czy nie stwarzamy zagrożenia dla ich użytkowników; teren powinien zostać wówczas wyłączony z ruchu i oznakowany,
- niebezpieczne może być manewrowanie pojazdem (np. zmiana miejsca pracy stanowisk bojowych) szczególnie w ciasnej przestrzeni i występującym zadymieniu; tył samochodu musi być kontrolowany, z chwilą włączenia biegu wstecznego powinno zapalić się światło i odezwać się sygnał dźwiękowy (wymagania dla samochodów o masie całkowitej powyżej 3,5 t); jako sygnał świetlny dopuszcza się światło cofania,
- podczas manewrowania pojazdem kategorycznie nie wolno pozwolić ludziom na jazdę na stopniach lub dachu pojazdu,
- specyficzną sytuacją jest podawanie środków gaśniczych z samochodu będącego w ruchu, gdy strażak musi zająć miejsce przy działku; jazda nie może być szybka, chociażby ze względów na konieczność operowania prądem gaśniczym i bezpieczeństwo strażaka.

Zasady ustawienia pojazdów na miejscu zdarzenia:

O wyborze miejsca ustawienia pojazdu decyduje dowódca zastępu, mając na uwadze taktyczne potrzeby akcji i techniczne możliwości wykonania zadań. Nie bez znaczenia może być sugestia kierowcy w przypadku możliwego błędu. Jeżeli dowódca wyraźnie nie określił miejsca zatrzymania, wówczas o jego wyborze decyduje samodzielnie kierowca. Pojazd należy ustawić w punkcie dogodnym do prowadzenia działań, umożliwiającym swobodną jego obsługę, a także swobodę manewrowania nim. Musi to być miejsce bezpieczne, w którym pojazd nie będzie narażony na uszkodzenia termiczne i mechaniczne. Pojazd nie może tarasować dróg dojazdowych i dostępu do obiektu. Samochody specjalne ustawia się w miejscach przewidzianego ich użycia. Sygnały świetlne pozostają przez czas akcji włączone. Powinniśmy ustawić pojazd w miejscu i w warunkach, w których jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących i nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia.
Zabrania się postoju: w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd, w szczególności do i z bramy, garażu, parkingu lub wnęki postojowej.

Zwrócić musimy też uwagę na ruch spalin, by nie powodowały one dodatkowego niebezpieczeństwa dla poszkodowanych, a i dla ratowników.

Nie wolno pozostawiać na drodze przedmiotów, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu ruchu; a jeżeli jednak jest to konieczne, to należy je oznaczyć w sposób widoczny w dzień i w nocy. Pojazdy ustawiamy w sposób zapewniający ochronę ich i ratowników, swobodne poruszanie się ratowników i opuszczenie terenu przez poszkodowanych (uczestników zdarzenia).
W przypadkach gdy nie ma możliwości zablokowania ruchu innych pojazdów, samochody pożarnicze ustawia się skośnie do osi jezdni osłaniając miejsce akcji i pracujących ratowników.
Przy zdarzeniach z materiałami niebezpiecznymi podjeżdżamy lub podchodzimy z zachowaniem szczególnej ostrożności od strony zawietrznej (z wiatrem - i to nie tylko dlatego by uniknąć kontaktu z owymi substancjami, często na tym etapie działań jeszcze nierozpoznanymi, ale też nie spowodować ewentualnego zapłonu). Być może, że jazdę trzeba będzie kontynuować w sprzęcie ochrony dróg oddechowych.

 

Właściwe wykorzystanie pojazdów podczas pożaru pól, lasów i traw:

- POJAZDY STARAMY SIĘ USTAWIAĆ PRZODEM DO KIERUNKU EWENTUALNEJ UCIECZKI!

- w miarę możliwości ustawiamy pojazdy "z wiatrem",
- nie gasimy silnika pojazdu pożarniczego,
- kierowca pojazdu pożarniczego powinien mieć cały czas przy sobie radiotelefon nasobny do kontaktu z dowódcą.

/opracowanie zasad: st. str. Piotr Adamiak

 

Odprawa z prezesami OSP
Odprawa z prezesami OSP
Odprawa z prezesami OSP
Odprawa z prezesami OSP
Odprawa z prezesami OSP
Odprawa z prezesami OSP
Odprawa z prezesami OSP
Odprawa z prezesami OSP
Previous Next Play Pause
1 2 3 4
  Stan na 20.01.2020 Ilość
  Pożarów 25
  Miejscowych zagrożeń 26
 
Alarmów fałszywych
20
 

RAZEM

71

 

     Stan na 31.12.2019  
 Ilość  
  Pożarów 576
  Miejscowych zagrożeń 1252
 
Alarmów fałszywych
222
 

RAZEM

2050

Ostatnie interwencje

15.01. Ujrzanów, fot. AS
15.01. Ujrzanów, fot. AS
04.01. Broszków, fot. OSP Nowe Opole
04.01. Broszków, fot. OSP Nowe Opole
31.12. Kotuń, fot. OSP Kotuń
31.12. Kotuń, fot. OSP Kotuń
29.12. Mordy, fot. OSP Mordy
29.12. Mordy, fot. OSP Mordy
21.12. Pruszyn, fot. OSP Pruszyn
21.12. Pruszyn, fot. OSP Pruszyn
21.12. Pruszyn Pieńki, fot. A. Król
21.12. Pruszyn Pieńki, fot. A. Król
17.12. Stare Okniny, fot. OSP Radomyśl
17.12. Stare Okniny, fot. OSP Radomyśl
16.12. Wiśniew, fot. A. Król
16.12. Wiśniew, fot. A. Król
15.12. Broszków, fot. OSP Kotuń
15.12. Broszków, fot. OSP Kotuń
Previous Next
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sala edukacyjna "Ognik"

Media społecznościowe

Kampanie społeczne

 

 

Nabór do służby i pracy


Kalendarz zmianowy dla JRG

Służba 24/48

 

Licznik odwiedzin

612369
DzisiajDzisiaj26
W tym miesiącuW tym miesiącu7771
Goście online 4